top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverElse-Marleen Schuurman

Interview in Aannemer - Verbeteren in je bedrijf: teams zélf in de helikopter

Bijgewerkt op: 19 mei

Op de Bouwbeurs in 2023, in het NieuwsCafé van het vakblad Aannemer, vertelden Wiebren de Boer van Weever Bouw en onze Impact Builders Else-Marleen Schuurman en Severin Hendrikx over ons Impactprogramma. Wat is het en wat levert het op? Hieronder vind je het artikel dat Paul Diersen erover schreef in Aannemer én de opname van het gesprek in het NieuwsCafé.


Meer werkplezier, betere veiligheid, betere resultaten. Beter samenwerken biedt bouwers heel veel. Dat is de overtuiging van het initiatief Impact, dat teams zelf de handvatten wil geven. Weever Bouw in Kampen doorliep een traject. “Bij ons geldt nu: afspraak is afspraak.”


Impact is eigenlijk uit een persoonlijke frustratie ontstaan, zegt Severin Hendrikx. Hij kwam als coach bij bouwbedrijven over de vloer, hielp hen succesvol met beter samenwerken op projecten, maar zag na zo’n project ieder weer zijns weegs gaan. Het bleef niet plakken. Zijn gedachte: “Het kan toch niet waar zijn, dat je steeds weer opnieuw moet starten?”


Daarbij: er is veel werk in de bouw, er zijn te weinig mensen om dat allemaal uit te voeren en de omgangsvormen en productiviteit in de bouw lopen eerder achteruit dan vooruit. “Mensen in de bouw zijn op vrijdag moegestreden vanwege het harde werk. Het is sleuren. Daar is een wereld te winnen.”


De groep achter Impact bestaat uit diverse trainers en mensen uit de bouwpraktijk. In 2017 deden ze in Aannemer al een oproep (‘Superman in de bouw’), waarmee ze ook bij Bouwend Nederland aanklopten. Insteek: we moeten zorgen dat de bouw aantrekkelijk wordt voor jonge mensen, anders lopen ze weg. De branchevereniging hielp met het draaien van een aantal pilots bij bedrijven. Severin Hendrikx heeft samen met een aantal initiatiefnemers inmiddels het bedrijf HD Impact opgericht om dit soort trainingen te kunnen geven bij bedrijven.


Onderlinge samenwerking

Weever Bouw is er daar één van. Het bouwbedrijf uit Kampen groeide tussen vijf en tien jaar geleden hard, zowel in omzet als in personeel, schetst technisch bedrijfsleider Wiebren de Boer. Hij werkt er zelf zeventien jaar en heeft vandaag de dag vijftig collega’s. “In de onderlinge samen- werking konden wij zelf verbeteren. Je kent elkaar van het dagelijkse werk, maar elkaar echt leren kennen en weten hoe iemand in elkaar steekt? Dat was een verbeterpunt. Daarbij: iedereen deed goed zijn best, maar we zagen dat sommige dingen efficiënter en beter konden.”

samenwerking, cultuurverandering en sociale innovatie in de bouw, infra en techniek

Else-Marleen Schuurman was de betrokken trainer. “Meestal doen we dit soort trajecten in de keten, door verschillende partijen bij elkaar te zetten. Door de waan van de dag wordt er hard gewerkt in een bouwproject, maar niet gekeken naar de manier waarop partijen samenwerken. Hoe doen we het nou samen? Hoe vinden we het nu gaan? Hoe gaan we om met conflicten? Die aspecten – cruciaal in een project – worden onderbelicht. Goede ketensamenwerking begint bij jezelf. Als je als organisatie daarin de lead kunt nemen, dan sta je ook veel sterker in de keten. Stoer dat Weever Bouw zelf wilde kijken wat zij beter kunnen doen.”


Een Impact-traject bestaat uit twaalf sessies van een ochtend. Want: verandering lukt niet in één keer, maar gaat in patro- nen, stellen de trainers. De Boer: “Wat bij ons gebeurde is dat iedereen het teambelang belangrijk begon te vinden. Ik zat zelf in de eerste groep vorig jaar. Momenteel is een tweede groep UTA-personeel de training aan het doen. Ik zie – al na drie sessies – dat de deelnemers het er buiten de training over hebben en dat er patronen van samenwerking ontstaan.” Dat medewerkers het er zelf over hebben, is precies de bedoeling. Als alleen de directeur ziet wat er moet veranderen, werkt het niet. “We willen dat teamleden zélf in de helikopter kunnen klimmen”, zo zegt Schuurman. “Zodat ze zelf de patronen in hun team kunnen herkennen en kunnen beoordelen of die helpend of belemmerend zijn.”


Weerstand

Niet iedere medewerker gaat direct mee in zo’n traject. ‘Soft gedoe’. ‘Heb ik niks beters te doen?’ Bij Weever Bouw was dat niet anders, beaamt Wiebren de Boer. Mooi voorbeeld: “Ook wij hadden een deelnemer die zei ‘Ik weet niet wat ik hier doe, ik heb hier geen tijd voor’. Aan het einde van de sessie kwamen de beste ideeën van die persoon. De coa- ches moesten daar wel flink doorvragen. Op een gegeven moment ziet zo’n man het belang van waar we mee bezig zijn en leidt dat tot zinvolle opmerkingen en ideeën.”


Afspraak is afspraak

Wat het Weever Bouw heeft gebracht? “Verbetering van de zachte kant van de organisatie”, zegt De Boer. “Bij ons geldt nu: afspraak is afspraak. Afspraken werden voorheen wel eens niet nagekomen omdat er andere belangen waren. Communiceer je daar niet over, dan krijgt de ander de indruk dat wat hij doet niet belangrijk genoeg is.”

Sommige werknemers hebben ook de organisatie beter leren kennen, vervolgt de bedrijfsleider. “Door corona en de snelle groei kenden sommige nieuwe mensen het bedrijf nog helemaal niet zo goed.”


Betere planning

Aan de concrete, harde kant heeft het Impact-traject Weever Bouw geleerd om projecten beter te structureren. “Met name de planning was daar een belangrijk aspect in. De verbeteringsslag is dat er nu een format voor een planning ligt waarin helder is wat wanneer nodig is van iedereen. Ook richting klant: we hebben van de klant gegevens nodig voor het doen van bestellingen. Het kan best zijn dat als we spullen drie weken later geleverd krijgen, we pas zes of zeven weken later kunnen opleveren. Als je dat met de klant kunt communiceren, dan heeft die klant ook begrip als zaken anders lopen of qua planning uitlopen.Neem voor meer informatie over ons Impact-programma contact met ons op.


12 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page