top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverElse-Marleen Schuurman

Faalkosten in de bouw te lijf door meer aandacht voor soft skills?

Hoe kunnen faalkosten in de bouw voorkomen worden? ABN Amro, Duurzaam Gebouwd en RISNET deden er onderzoek naar. Uit de enquête bleek dat bouwprofessionals denken dat veruit de meeste positieve resultaten te vinden zijn in de ‘zachte kant’ van de bouw: de factor mens. Meer met elkaar praten, meer van elkaar leren, informatie ophalen en delen – zowel binnen de organisatie als tussen de ketenpartners en met de klant – levert de grootste kans op structureel succes op. Bij HD Impact weten we vanuit onze praktijkervaring dat dit klopt. Meer aandacht voor soft skills = leuker samenwerken, meer sociale innovatie, minder faalkosten en meer verdienen.

Faalkosten zijn jaarlijks goed voor meer dan 5 miljard euro en zorgen voor heel veel gedoe in de bouw, zo bleek uit onderzoek van ABN AMRO in het voorjaar van 2019. Uit het onderzoek bleek ook dat alle ketenpartners in de bouwsector over het algemeen goed weten dat er significante faalkosten zijn in hun eigen bedrijf. Ook hebben ze een goed idee wat de oorzaken zijn van het falen.

Daarom kwam er een vervolgonderzoek. Als partijen in de bouwketen de oorzaken van falen weten te identificeren, weten ze dan ook welke ingrediënten nodig zijn om te slagen? Hoe lever je bouwprojecten op tijd, in perfecte staat en binnen budget op? En kijken private partijen hier anders naar dan publieke partijen? Met dit onderzoek willen de initiatiefnemers de discussie binnen en tussen organisaties aanjagen, met als doel om in de hele keten stappen te zetten om structureel succes te realiseren.

Hard en zacht verbinden

Het mooie is, de resultaten van het onderzoek onderschrijven exact wat we bij HD Impact doen.

Ons uitgangspunt: samenwerken is één van de grootste beïnvloedbare risico’s van het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de bouw-, techniek- en infrabranche. Daarom moet je die samenwerking net zo professioneel organiseren als het vakwerk zelf. Dat doen we door de harde kant van samenwerking - de processen – te koppelen aan de zachte kant van samenwerking; hoe je gesprekken voert met het elkaar.

We kijken dus naar hoe ketenpartners de werkzaamheden beter kunnen plannen met elkaar én naar hoe ze met elkaar omgaan. Hoe communiceer je met elkaar? Wat accepteer je wel van elkaar en wat niet?

Zachte kant geeft grootste kant op succes

Betere resultaten halen en de oplossing zoeken in de harde én de zachte kant is precies ook wat uit het onderzoek komt. De ondervraagden denken dat veruit de meeste positieve resultaten te vinden zijn in de ‘zachte kant’ van de bouw: de factor mens. Meer met elkaar praten, meer van elkaar leren, informatie ophalen en delen – zowel binnen de organisatie als tussen de ketenpartners en met de klant – levert de grootste kans op structureel succes op. Structureel succes is blijkbaar een afgeleide van ‘cultuur’.

Harde kant ook belangrijk: processen

Ook zeggen de bouwprofessionals dat grote positieve resultaten te behalen zijn in het procesmanagement. Door met name in het specificatie- en ontwerpproces te investeren, worden bouwprojecten succesvoller. Sowieso is het volgens de respondenten verstandig om meer tijd en geld te steken in het vooraf beter afstemmen met en leren kennen van procespartners. Hiermee worden fouten verderop in het bouwproces voorkomen.

Meten is weten

Extra factor die we met HD Impact introduceren bij ketens van bouwpartners is het meten van de samenwerking. Door de samenwerking regelmatig te meten, maken we inzichtelijk wat er goed gaat en beter kan. Zo leveren we ook bewijs dat onze aanpak werkt. Aan de hand van concrete metingen zie je als team ook wat goed gaat en wat beter kan. Zodat je weet wat er nodig is voor vertrouwen en betere communicatie en je nog sneller kan innoveren en verbeteren met elkaar. Als team maken jullie dan zelf het verschil. Zo ontstaat een verandering in werkwijze en omgang met elkaar die beklijft.

Continu verbeteren en innoveren

Het resultaat is dat de werksfeer radicaal verbetert en het team met elkaar een werkwijze krijgt van continu verbeteren en innoveren. Op vele projecten die wij tot nu toe begeleidden leverde dat letterlijk tonnen euro’s aan kostenbesparingen op.

Dus, wat denk jij, gaan jullie de faalkosten ook te lijf door meer aandacht te besteden aan soft skills?

5 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page